Багатослівність

Основні причини мовних помилок: 6. Багатослівність.Зустрічаються наступні види багатослівності: 1. Плеоназм (від греч. pleonasmos - надлишок, надмірність) - уживання в мовленні близьких за змістом і тому логічно зайвих слів.

Приклад: Всі гості одержали пам'ятні сувеніри. Сувенір - подарунок на пам'ять, тому пам'ятні в цьому реченні - зайве слово. Різновидом плеоназмів є вираження типу дуже величезний, дуже малюсінький, дуже прекрасний і т.п. Прикметники, що позначають ознаку в його гранично сильному або гранично слабкому прояві, не мають потреби в уточненні ступеня ознаки. 2.

Використання зайвих слів. Зайвих не тому, що властиве їм лексичне значення виражене інакше кажучи, а тому, що вони просто не потрібні в даному тексті. Приклад: Тоді про те, щоб ви могли посміхнутися, 11 квітня про це подбає книгарня "Дружба".

3. Тавтологія (від греч. tauto - те ж саме logos - слово) - повторення однокорінних слів або однакових морфем. Тавтологічними помилками "пестрят" не тільки твору учнів, але й газети й журнали.

Приклад: Керівники підприємств настроєні на діловий настрой. 4. Розщеплення присудка. Це заміна дієслівного присудка синонимичним дієслівно-іменним сполученням: боротися - звістки боротьбу, забирати - робити збирання. Приклад: Учні вирішили зробити збирання шкільного двору.

Може бути, в офіційно-діловому стилі такі вираження доречні, але в мовній ситуації краще: Учні вирішили забрати шкільний двір. 5. Слова-Паразити. Такі слова засмічують мовлення, особливо усну.

Це різноманітні частки, якими мовець заповнює змушені паузи, не виправдані змістом і структурою висловлення: от, ну, це й т.п.; слівця типу: чи знаєте, так сказати, фактично, взагалі, чесно говорячи й т.

п. Але ця мовна помилка, що зустрічається суцільно й поруч в усному мовленні, іноді просочується й на сторінки друкованих видань. Приклад: У невеликих дешевих кафі, ну, куди ходять люди зі свого кварталу, звичайно немає вільних місць. 7. Лексична неповнота висловлення. Ця помилка за змістом протилежна багатослівності. Неповнота висловлення полягає в пропуску необхідного в реченні слова.

Приклад: Достоїнство Куприна в тім, що нічого зайвого. У Куприна, може, і немає нічого зайвого, але в цьому реченні не вистачає (і навіть не одного) слова. Або: "... не допускати на сторінки печатки й телебачення висловлення, здатні розпалити міжнаціональну ворожнечу". Так виходить - "сторінка телебачення".

При виборі слова необхідно враховувати не тільки його семантику, лексичну, стилістичну й логічну сполучуваність, але й сферу поширення. Уживання слів, що мають обмежену сферу поширення (лексичні новотвори, що застаріли слова, слова іншомовного походження, профессионализми, жаргонізми, діалектизми), завжди повинне бути мотивоване умовами контексту.8.

Нові слова.Невдало утворені неологізми є мовними помилками. Приклад: А в минулому року на ямочний ремонт після весняного бездоріжжя було витрачено 23 тисячі рублів. І тільки контекст допомагає розібратися: "ямочний ремонт" - це ремонт ям. - 3 -

  
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: