Мельникова Т. А. «Нова хроніка, або історія Флоренції » Джованни Виллани як джерело для вивчення культурних орієнтирів епохи

"Нова хроніка, або історія Флоренції" Джованни Виллани як Цитування тексту взяте із книги для вивчення культурних орієнтирів епохи.

"Цитування тексту взяте із книги: століття й Відродження" "Хроніки" говорить про мету, що він поставив перед твором: тому що "про минуле нашого міста не збереглося докладних і докладних спогадів, які відповідали б його теперішній величі й славі"4"Цитування тексту узяте із книги: століття й Відродження" і особисті інтереси: у предренессансную й ренесансну епоху його усе більше цікавлять безсмертя ім'я, слава серед живучих. Виллани хотілося б "здобути хвалу й честь"5 серед людей

Твір Виллани адресований широкому колу читачів. Про це говорить і сам автор: "Ця праця… заради освідомлення… нащадків"6. "Оповідання написане просторічною мовою, щоб плодами його могли скористатися не тільки вчені, але й миряни"7"Цитування тексту взяте із книги: століття й Відродження"

Питання про час написання "Хроніки" у літературі не вирішений остаточно. У творі автор указує, що в 1300 р., коли він, як і багато інших прочан, по заклику тата Бонифация VIII відвідав Рим, то визнав за необхідне почати важку, але, безсумнівно, важливу роботу хроніста8. Ця дата деяким сучасним дослідникам представляється спірної. Так, Аквилеккья, уважає, що до 1310 р. спосіб життя Виллани не дозволяв йому займатися написанням хроніки. На підтвердження своєї точки зору він приводить приклади згадування в перших книгах більше пізніх, чим 1300"Цитування тексту взяте із книги: століття й Відродження" "Хроніки" в XVI сторіччі, добуток, за твердженням А. Д. Люблинской, було використано як основу для написання "Флорентійської хроніки" Маркионе Стефани17.

У розумінні літературознавців, хроніка як літературний жанр"Цитування тексту взяте із книги: століття й Відродження" "всесвітньої" історії зберігається й вних.

О. Л. Вайнштейн виявляє схематизм і навіть церковний аскетизм у викладі Виллани. Уважає, що вся хроніка побудована по августиновской схемі "шести віків" і "чотирьох монархій", більше того, всі оцінки й пояснення подій пронизує провіденціалізм20. Це дослідник пояснює приналежністю Виллани до партії гвельфов21.

"Хроніка" Виллани складається із дванадцяти книг і охоплює період від створення миру до 1348 року

"Цитування тексту взяте із книги: століття й Відродження" ставляться до V&"Цитування тексту узяте із книги: століття й Відродження" "Хроніка" Виллани універсальна по характері відомостей. Але в першу чергу, це історія рідного міста. Автор шукає його древні коріння за традицією ще в Троє. Виллани докладно висвітлює завоювання комуною околишніх територій, розвиток виробничої й тор-овой життя міста, будівництво укріплених стін. Розповідаючи про гвельфах і гибеллинах, Виллани пояснює походження назв партій, причини їхніх звад, докладно висвітлює історію їх боротьби

Але крім подій, значимих не тільки для одного міста, а майже для всієї Європи, хроніста цікавить побут флорентийцев, доходи великих цехів, банкрутство банків, слухи про церковні секти й поява комет, число жителів комуни й рівень їхньої освіченості, будівництво собору й стихійні лиха, що обрушилися на Флоренцію. Як відзначає дослідник В. Н. Лазарєв, Виллани "першим по достоїнству оцінив роль економічного фактора в розквіті Флоренції, першим звів бюджет, торгівлю й різні форми суспільного й приватного багатства в основні показники росту або занепаду держави"22.

Як видно, відомості, які можна почерпнути з "Хроніки", досить великі, але їхній характер і ступінь вірогідності різні. Це пов'язане із Цитування тексту взяте із книгиами, якими користувався Виллани.

Перші сім книг"Цитування тексту взяте із книги: століття й Відродження" культури"Цитування тексту узяте із книги: століття й Відродження" або зробило на нього враження, представляючи, таким чином, нащадкам самі різні деталі флорентійського побуту: і цілком прозаїчні, начебто виміру відстані, і екзотичні, оскільки народження левів у неволі було явищем надзвичайно рідким. Діловитість і допитливість городянина сполучаються й доповнюють друг друга

Дуже своєрідними просвічуються в "Хроніку" релігійні орієнтації Виллани й вартої за його спиною міського середовища. В епоху єретичних захоплень і аверроистского впливу, він зовсім не виявляє себе ортодоксальним католиком. Більше того, уважає важливим запам'ятати в історії Флоренції ім'я астролога і єретика Чекко д’Асколи, докладно викладає його ідеї37.

Ще більш примітний знак епохи

  
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: