Салютати Колюццио. Збірник статей

"Цитування тексту взяте із книги: століття й Відродження" факультет найбільшого в Європі університету. В 1351 -1367 р. він служив суддею й нотарием у Валодиньеволе, пізніше - канцлером комун Тоди, Лукки, Стиньяно. З 1374 р. Салютати у Флоренції; у наступному році він одержує посаду канцлера комуни, що займає більше тридцяти років, аж до смерті - в 1406 р. Флоренція високо цінувала заслуги свого канцлера - прекрасного оратора й митецького політика, слава про яке поширилася по всій Італії, - його роду навічно було дароване право громадянства. Не менш, ніж державна служба, широкій славі Салютати сприяла його активна й плідна діяльність гуманіста

"Цитування тексту взяте із книги: століття й Відродження" - 70-е роки Салютати зв'язували дружні відносини з Петраркою й Боккаччо, недарма він уважав себе продовжувачем їхньої великої справи - формування нової, гуманістичної культури. У наступні роки його будинок у Флоренції стає своєрідним центром гуманістичної молоді - серед учнів Салютати яскраві дарування: Леонардо Бруни, Поджо Браччолини, Пьетро Паоло Верджерио. Власник чудової бібліотеки рукописних книг античних і нових авторів, він робить її надбанням широкого кола інтелігенції. Для вивчення грецької мови запрошує в університет від імені комуни візантійського грека Мануїла Хрисолора. Особливе значення Салютати надає розробці комплексу гуманістичних знань - studia huma"Цитування тексту взяте із книги: століття й Відродження" - від буколічної поезії 60-х років до передсмертних листів, - важливе місце займають трактати: "Про достоїнство права й медицини" (De "Цитування тексту взяте із книги: століття й Відродження" - у твердженні гуманістичної освіченості як основи розвитку нової культури, що поривала з офіційною церковною традицією. Він був переконаний, що схоластична філософія не здатна вести до щирого знання - його насамперед дає вивчення античної мудрості. Із цих позицій він доводив пізнавальне значення язичеської поезії й міфології. Слідом за Данте, Петраркою, Боккаччо він шукав у поезії Цитування тексту взяте із книги знання, затверджував, що вона містить глибокий філософський зміст, і думав правомірним зіставляти язичеську поезію, що приводила його в захват, з Біблією. Ця неприпустима з позицій строгої ортодоксії того часу реабілітація античної культури викликала гнів і осуд з боку теологів. У гострій полеміці зі схоластами й теологами, відкрито й різко обвинувачували його в оманах і навіть єресі, Салютати сміло відстоював свої переконання. Ратуючи за відновлення прав античної думки, філософської й художньої, Салютати виходив з нового, гуманістичного розуміння самої культури як втілення-загальнолюдського досвіду й мудрості

В оцінці співвідношення природних і гуманітарних знань, у вчення про мораль позиція Салютати також протистояла схоластичній традиції. Висунуті Салютати на перший план у системі наук гуманітарні дисципліни - studia huma"Цитування тексту взяте із книги: століття й Відродження" до досконалості. Центральна думка гуманіста - у ній можна бачити гражданственную спрямованість його етики - переконання в тім, що земне життя дане в долю людям до їхнє власне завдання - побудувати її відповідно до природних законів добра й справедливості. Не пасивне прийняття божественної істини в "подвигах" аскетизму й відстороненні від "суєтного миру", а творча активність людини в ім'я загального добра й земного щастя людей - така етична позиція Салютати. Прообраз подвигу, до якого призначена людина, він бачив у язичеському міфі про діяння Геракла

Поміщені в теперішнім виданні переклади двох листів Салютати розкривають деякі сторони його етичних поглядів і яскраво характеризують його подання про роль античної культури в складанні гуманістичної традиції.

  
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: