Сапунів — Ярославівна й давньоруське язичество

В. Б. Сапунів ЯРОСЛАВІВНА Й ДАВНЬОРУСЬКЕ ЯЗИЧЕСТВО (Слово об полицю Игореве - пам'ятник XII століття. - М.; Л., 1962. - С. 321-329) У галереї жіночих образів, створених літературою Древньої Русі, дружина новгород-сіверського князя - Ярославівна безперечно посідає видне місце Значення цього образа визначається не тільки тим, що він ліричний і жіночний, глибоко людяний і життєво правдивий. Більші людські почуття, тонко помічені й уміло відбиті автором «Слова», витримали випробування часом Пройшовши через століття, трагічна доля Ярославівни хвилює сучасного читача. У цей час історики й літературознавці не мають у своєму розпорядженні достовірні дані про дружину Ігоря Святославича. Це виключає можливість провести порівняльний аналіз відомостей про Ярославівну по декількох джерелах. Мистецтво древньої Русі не знало вигаданого героя , і Ярославівна - це історична особа, але разом з тим, вона - художній образ, створений автором «Слова». Завдання теперішньої статті полягає в тім, щоб виявити й спробувати пояснити язичеські мотиви, відбиті автором в образі своєї героїні. Можна легко встановити, що за своїм характером «плач» Ярославівни в основній своїй частині (три абзаци із чотирьох) є типовою язичеською змовою Структура «плачу» повторює звичайну четирехчастную форму змови, що збереглася до XX в., - звертання до вищих сил, прославляння їхньої могутності, конкретне прохання й висновок. Велика кількість змов, записаних в XIX в., ще зберегли звертання до сонця, місяцю, зіркам, зорі, вітрам, вогню, блискавці й іншим силам природи . Початок змови вимовлялося «зичним» голосом. Характерно, що перший абзац «плачу» Ярославівни автор починає з порівняння її голосу з куванням зозулі, що далеко розноситься по лісі «На Дунаи Ярославнинъ гласъ ся слишить, зегзицею незнана рано кичит» . Своє заклинання Ярославівна, подібно зозулі, починала голосним голосом, що чутний на Дунаї. Кінець змови звичайно вимовлявся пошепки. Автор також змушує свою героїню перейти від голосного голосіння до плачу й примовляння. Християнство, як писав Ф. енгельс, «...було... найбільш загальним синтезом і найбільш загальною санкцією існуючого феодального ладу» . Зовсім природно, що з погляду письменника-християнина XI-XIII вв., христолюбие, вірність православної церкви були основними якостями як представників феодальних верхів, так і жителів сіл і міст. Величезну роль у зміцненні й поширенні християнської ідеології грало мистецтво. До наших днів дійшли десятки проповідей, послань, повчань і інших написаних з більшим підйомом добутків, що призивають паству зміцнитися в щирій вірі. У цьому надзвичайно гострому й злободенному для свого часу питанні автор «Слова об полицю Игореве» дотримувався далеко не ортодоксальної точки зору. У мінуту смертельної небезпеки людині властиво згадувати найдорожче, найближче. У трагічний момент, коли половецькі орди вторглись у російські землі, несучи смерть і руйнування, Ярославівна не згадує про християнського бога, всемогутн і всепрощаючому, як зображують його християнські проповідники. Не до небесної заступниці богоматері обертає вона свої благання, не до Христу волає вона про допомогу. Цікаво зрівняти, як в аналогічних обставинах думав, відповідно до твердження автора Іпатіївського літопису, Ігор Святославич. Можна представити, що повинен був переживати Ігор в останні мінути трагічного для російських військ бою на березі ріки Каяли! В обстановці повного розгрому, серед убитих і покалічених людей, поранений князь уважає, що все происшедшее з ним і його дружиною - це покарання за гріхи перед господом богом . А його дружина просить допомоги й захисту у вітрів - Стрибожьих онуків, у могутньої ріки - Дніпра Славутича, і, нарешті, у головного божества східних слов'ян - світлого й тричі світлого Сонця. Таке язичеське заклинання, звернене до вітрів, ріці Дніпрові й Сонцю, не може розглядатися, як простий художній прийом, як використання старої форми, що вже втратила зміст. Добре відомо, що письменники XVIII і XIX вв. широко використовували образи богів язичеської Еллади, але ніхто на цій підставі не може затверджувати, що вони дійсно вірили в цих богів. В XVIII-XIX вв. це був тільки художній прийом. Але в XII в. звертання до язичеських богів не могло бути простим художнім прийомом, а відбивало реальні вірування людей своєї епохи. Щоб підтвердити це, необхідно хоча б загалом представити сукупність релігійних і художніх поглядів російського суспільства XII в. Так зване хрещення Русі в 988 р. не могло перетворити язичеську країну в хр

  
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: