Крисин — Про інтернаціоналізацію фонду словотворчих морфем

Л. П. Крисин ПРО ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЮ ФОНДУ СЛОВОТВОРЧИХ МОРФЕМ (Сучасне російське мовознавство й лингводидактика. - Вип. 2. Збірник наукових праць, присвячений 85-летию від дня народження академіка РАО Н. М. Шанского.

- М., 2007. - С.

69-72) Експансія англійської мови, характерна для нашого часу, іноді заслоняє роль древніх мов і їхнє значення для більшості мов сучасних. Особливо велике це значення при формуванні спеціальних термінологій.

Англійський - так само, як і інші живі мови, які служать джерелом запозичення для інших мов, зокрема російського, - нерідко відіграє роль посередника, а не першоджерела. Він може накладати свою печатку на фонетичний і орфографічний вигляд слова, обновляти й ускладнювати його семантику, постачати коннотациями, яким не було в грецькому або латинському, але в основі своєї, етимологічно той або інший термін у дуже великій кількості випадків сходить до цих древніх мов. При цьому не маються на увазі такі галузі науки з давно сформованими терміносистемами, як медицина або юриспруденція, що де визначає роль древніх мов очевидна й добре відома. До грецьких і латинських корінь і афіксів термінологи й терминотворци звертаються й при створенні термінологій нових наук, наукових напрямків, нових технологій. Один з очевидних прикладів - термінологія обчислювальної техніки й Інтернету, де й саме слово Комп'ютер, і багато хто інші, хоча й запозичені безпосередньо з англійського, першоджерелом мають латинський або давньогрецький (наприклад, Апгрейд, диск, дискета, код, логин, комутація, монітор, програма, сервер, файл, форум і ін.). На процес формування міжнародного Лексичного фонду лінгвісти звернули увагу досить давно: у середині минулого століття про це писали, наприклад, В.

В. Виноградов, А. В. Исаченко, Л. В. Копецкий, Н.

М. Шанский, В. В. Акуленко. Якщо стосовно початку XX століття й навіть до його першої половини можна говорити лише про Елементи цього фонду, про, так сказати, його закладці, про принципи формування, то наприкінці XX - початку XXI вв.

міжнародний лексичний фонд являє собою реальність і нараховує тисячі одиниць, що мають взаємні відповідності в різних мовах. Значну, якщо не гнітючу частину цього фонду становлять спеціальні термінології, у яких, як відомо, сильна тенденція до інтернаціоналізації, - оскільки це полегшує взаєморозуміння фахівців, що належать до різних мовних-язикових-національно-язикових співтовариств А основу спеціальної термінології становлять давньогрецький і латинську мови. Менш очевидно, але досить характерно для нашого часу формування міжнародного фонду Словотворчих морфем. Це препозитивні елементи типу А-А-, авіа-, анти-, антропо-, аеро-, бізнес-, био-, відео-, гекса-, гипер-, гипо-, зоо-, інтернет-, квази-, контро-, макро-, мікро-, міні-, моно-, мульти-, онко-, остео-, палео-, пари-, поли-, порно-, псевдо-, секс - , супер-, тілі-, физио-, фоно-, екс-, електро-, енерго-, ентеро- і під.

і постпозитивні - типу -граф, - графия, - дром, - балка, - логия, - ман, - манія, - мін, - метр, - метрия, - скопа, - скопия, - тека, - тло і т.п. (Ті із препозитивних, які ще зберігають лексичне значення слів, що послужили джерелом їхнього утворення, М. В. Панів назвав аналітичними прикметниками). Переважна більшість таких морфем сходять до латинського й давньогрецького джерел.

У тому числі - і такі, які з'являються буквально в останні півтора-два десятиліття, вичленяясь із відповідних лексичних запозичень. Число цих морфем у сучасних мовах, зокрема російському, досить велико - багато десятків. Але важливо не стільки їхнє число, скільки їх надзвичайна словотворча активність. По суті, багато слів, утворені з їхньою допомогою, являють собою відкритий ряд: мовці вільно оперують цими морфемами, створюючи як регулярно вживані слова й терміни, так і одиниці ad hoc, на випадок Досить звернутися до даних, які є в Інтернеті, щоб переконатися в активності цього словотворчого процесу. Крім того, у процесі створення нових термінів - наприклад, для потреб якої-небудь нової галузі знання - фахівці нерідко вдаються до допомоги саме давньогрецьких і латинських кореневих і афіксальних морфем, а не до прямого запозичення з живих мов. Виключення становлять їх такі ситуації, коли нова галузь знання або техніки, разом зі сформованою системою термінів, поширюється за межі того суспільства, у якому вона виникла. Приклад - комп'ютерна технологія, що обслуговується англійськими по походженню термінологічними засобами Правда, багато елементів комп'ютерної технології також сходять до грецького й латинського джерел. Повернуся до питання про словотворчу активність інтернаціональних морфем Наприклад, зараз у російській мові досить популярні утворення з елементами Гипер-, супер - і мега-, особливо у випадках, коли та або інша назва або повідомлення носить рекламний характер: Гипермаркет (магазин, що представляється як щось більше, потужне в порівнянні з Супермаркетом), Суперціни, суперсучасний, мегазвезда (кіноекрана), Мегапроект, мегакомпания, мегашоу і т.п. Розширюється коло утворень із препозитивними морфемами Аудио - (аудіовізуальний, аудіокасета, аудиоматериал), відео - (відеокліп, відеосигнал, відеоряд, відеопроектор, відеомагнітофон), інтим - ( інтим-послуги, інтим-фірма), мікро - (мікросхема, мікропроцесор), нано - (нанотехнология, нанопроцесси), пари - (паранормальний, парапсихологія), порно - (порнофильм, порнопродукция, порнозвезда), секс - (туризм^-туризм-секс-туризм, меншість^-меншості-секс-меншостей, портал^-портал-секс-портал), тілі - (телеканал, телеведучий, телешоу), енерго - (енергосистема, енергозберігаючий, енергоємний) і ін.

Словообразовательно активні й деякі постпозитивні морфеми, що також сходять до давньогрецького або латинського джерел, наприклад -Дром (поряд зі старими Аеродром, іподром - більше нові Велодром, ракетодром, вертодром - посадкова площадка для вертольотів, напівжартівливі жаргонні Сексодром і Траходром), -Тека (поряд зі старими Бібліотека, картотека - порівняно нові, значення яких легко визначаються за значенням першого компонента й значенню компонента -Тека 'збори, сукупність': Відеотека, дискотека, ігротека, текстотека, фільмотека, фототека), -Мат (поряд зі старим Автомат, з якого й вичленилась зовсім недавно ця постпозитивна морфема, - нові: Банкомат, игромат 'автоматичний пристрій для комп'ютерних і інших видів ігор', Паркомат 'касовий апарат для одержання плати за паркування автомобіля', Фотомат 'пристрій для фотографування без допомоги фотографа') і т.д. У результаті комбінації деяких препозитивних і постпозитивних морфем у мові можуть виникати утворення, які не можна віднести ні до властиво запозичень (указавши їхнє джерело), ні до интернационализмам, оскільки неясно, наскільки поширена дана лексична одиниця в інших мовах. Один із прикладів - утворені в російській мові терміни Метеопатия і Метеопат, у яких об'єднані препозитивна морфема Метео- і постпозитивні -патия, - пат, що сходять відповідно до грецьких Meteora 'небесні явища' і Pathos 'хвороба, страждання'. Розглянуті препозитивні й постпозитивні словотворчі морфеми мають фонетично подібні аналоги в інших європейських мовах, у тому числі й слов'янських, і процес словотворчої активності елементів цього фонду характерний не тільки для російської мови Таким чином, спільність самого словотворчого фонду, його складу супроводжується й спільністю або, у всякому разі, подібністю словотворчих процесів, у яких беруть участь морфеми - складового цього фонду.Комерційні цінні папери й навчання форекс , сальдо платіжного балансу

  
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: